Priser

Undersökning: 825:- hos tandläkare, hos tandhygienist 780:-
Lagningar: 700-1.500:-
Tanduttagning: 1.050-1.850:-
Rotfyllning: 3.450-5.500
Krona: 6.000:-
Bettskena: 3.600:-
Protes: 9.500:-
Ett implantat: 15.000:-
Tandhygienistbehandling: 875-1.300:-

Hur fungerar det med ersättning från försäkringskassan?

All behandling individanpassas, sammanlagda kostnaden beror på terapiplanen. Ersättning från Försäkringskassan lämnas till alla i form av ett Allmänt Tandvårdsbidrag (ATB).  20-29-åringar och de som är över 75 får 300 kr i ATB. Mellan 30-74 får man 150 kr. Detta får man en gång om året.

Frånsett detta betalar alla 100% upp till 3000 kr. Vid 3000 kr träder högkostnadsskyddet in och Försäkringskassan ersätter upp till 50% av det som överstiger 3000 kr. Över 15.000 kr ersätter de upp till 85%. Detta gäller i ett år! Under en behandlingsomgång. Efter ett år börjar man på ny kula.